Gazeta “Fterra jonë”
Nr. 85 - dhjetor 2013
DOLI NUMRI I RI I GAZETES “Fterra jonë”